Nguyễn Thị L

– Với số tiền học bổng đã hỗ trợ cho gia đình em rất nhiều. Giúp cho em trang trải được chi tiêu và giúp em đóng được tiền học phí cho học kỳ vừa rồi ạ. Phụ giúp gia đình em một phần kinh tế để ba má lo cho 3 đứa em của em được học tập tốt hơn.
– Kỳ vừa rồi em nhận được sự giúp đỡ từ VEF em có thêm nguồn động lực lớn nữa giúp cho em nỗ lực rất nhiều và hoàn thành tốt việc học hơn dự kiến ban đầu.
– Kỳ học cuối cùng này em sẽ cố gắn hơn nữa để ra trường với một số điểm tổng như em mong muốn. Tiếp theo đó em sẽ thực hiện dự định thi liên thông lên Đại Họ và hoàn thành việc học hoàn chỉnh đại học. Em sẽ tích cực ôn thi để đậu kỳ thi liên thông và sau đó em sẽ tìm một công việc làm về lĩnh vực Web nhưng chỉ làm Part Time để có thêm kinh tế để phụ ba má lo cho mấy đứa em của em và trao dồi thêm kinh nghiệm để sau khi hoàn chỉnh Đại Học em xin được một vị trí công việc mà em mong muốn, đồng thời em có thời gian học tốt hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s