Diệp Mỹ D

“Từ khi em may mắn được nhận học bổng của VEF, số tiền đó đã hỗ trợ em rất nhiều từ việc ăn học đến việc trang trải chi tiêu trong cuộc sống và điều trị bệnh khi tái phát. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ này còn là động lực lớn giúp em luôn cố gắng học tập giữ vững thành tích, tích lũy thêm kiến thức để tự tin bước vào đời” read more…