Nguyễn Thị L

Với số tiền học bổng đã hỗ trợ cho gia đình em rất nhiều. Giúp cho em trang trải được chi tiêu và giúp em đóng được tiền học phí cho học kỳ vừa rồi ạ. Phụ giúp gia đình em một phần kinh tế để ba má lo cho 3 đứa em của em được học tập tốt hơn. read more